Wszystkie są wyjątkowe

Żaden nie jest identyczny

Każdy ma swój unikalny wzór

0